Devín Palace, Gunduličova 4, 81105 Bratislava, Slovenská republika

Services

We are one of the leading boutique law firms in Slovakia. We provide top quality legal services to local as well as international clients, both in Slovak and English. We advise our clients in a wide range of legal areas, while focusing on the following areas:

1

Corporate Law

 • Incorporation of business companies and dealing with all related matters.
 • Preparing Shareholders Agreements.
 • Organizing and representing clients at General Meetings.
 • Preparing internal directives and decisions of company bodies.
 • Preparing contracts with suppliers and customers.
 • Consultancy on the responsibility of statutory bodies in performing their duties.

Mergers & Acquisitions

 • M&A transactional advice in Slovakia and abroad throughout all phases, from preparation for sale/purchase through due diligence, to preparation of transactional documentation.
 • Dozens of successfully executed M&A transactions ranging from the largest in Slovak history, to standard sales and purchases of middle-sized to small Slovak companies.
 • Post-transactional advice for companies acquired by clients, including their adaptation and inclusion into international client structures.

PPP Projects

 • Advising financing banks and funds in two of the as yet largest PPP projects for highway infrastructure in the history of the Slovak Republic.
 • Structuring of financing.
 • Legal due diligence of project feasibility.
 • Drafting and commenting transactional documentation including security contracts.
 • Due diligence of concession agreements, construction contracts etc.
 • Proposing changes to related legislation.
 • Advice for construction companies (subcontractors) carrying out construction work for the concessionaire.

Real Estate

 • Implementation transactions ranging from the construction and operation of large shopping malls, halls and large-scale buildings, to villas and family houses.
 • Comprehensive advice, including due diligence and preparation of transactional documentation.
 • Extensive experience in representing both sellers and buyers.

Tax Law

 • Supporting clients and tax advisors during tax control proceedings.
 • Drafting appeals against the decisions of tax authorities.
 • Drafting administrative actions and representing clients in court.
 • Solving issues related to VAT.
 • Audits related to the delivery of taxable goods and services.

Energy law

 • M&A consulting services.
 • Price decisions and drafting of appeals.
 • Representing shareholders at General Meetings.
 • Monitoring legislative proposals of changes to the energy law and evaluating their impact on the client’s business as well as proposing appropriate measures.
 • Auditing the customer and supply contracts of the client.
 • Resolving disputes arising from management contracts.
 • International arbitration.

Litigation and arbitration.

 • Successful representation of clients in Slovak courts as well as in international arbitration.
 • Successfully representing a client in a damage compensation dispute exceeding EUR 8.000.000, finalized in 2020.
 • Successfully managing a set of dozens of lawsuits filed among business entities and against the state.
 • Detailed analysis of all legal and expert aspects of the dispute as the basic premise for success in the dispute.
 • Legal support of international legal teams representing clients in international arbitration with a Slovak subject of dispute.

IT Law

 • Protection of software as intellectual property including its development through licensing or other contracts.
 • Drafting contractual and other documentation for the commercial distribution of software for business partners and end-users.
 • Drafting documentation for the support and maintenance of software.
 • Solving other legal issues related to the development, distribution and use of software.

Intellectual Property Law

 • Drafting comprehensive documentation required for the intellectual property protection of the author or business company.
 • Experience with IP rights in the IT business. Registration of trademarks, utility models and industrial designs in Slovakia and the European Union.

Personal Data Protection / GDPR

 • Drafting complex GDPR documentation based on the client’s specific requests.
 • Drafting records of processing activities, contracts with data protection officers, preparation of internal directives, risk analyses, balance tests and other required documents.
 • From simple documentation for small businesses to complex ones for multinational corporations.
 • Assistance with the implementation of already prepared GDPR documentation.

Registry of Public Sector Partners

 • Detailed knowledge of the Registry of Public Sector Partners Act since its adoption.
 • Active participation in its amendment in 2019.
 • Long-term functioning of our lawyers as “authorized persons” in the registration of various companies.
 • Prompt, professional and independent performance of authorized persons duties.

Family Law

 • Counselling and representation of parents in the exercise of parental rights towards minors.
 • Advice on property disputes between divorcing parents.
 • Advice on adoption of minors.
 • Advice in all areas of family law.

Pavol Blaňár & team

Mgr. Pavol Blaňár
Mgr. Pavol Blaňár
Attorney, Managing Partner
 • Corporate Law
 • Mergers & Acquisitions
 • PPP Projects
 • Real Estate
 • Tax Law
 • Energy law
 • Litigation and arbitration

Vyše 20 rokov poskytujem právne služby ako samostatný advokát so zameraním na korporátne právo, fúzie a akvizície, projektové financovanie, realizáciu PPP projektov, nehnuteľnosti, daňové právo, energetické právo a zastupovanie klientov v súdnych sporoch a arbitrážach.

Počas svojej advokátskej praxe som participoval na viacerých jedinečných projektoch a transakciách, ktoré sa mali v danom čase unikátny charakter či už z dôvodu ich veľkosti, náročnosti, alebo toho, že išlo o vôbec prvú realizáciu obdobných projektov v Slovenskej republike.

Mám skúsenosti s unikátnymi formami štruktúrovania zložitých projektov, ich financovaním, nastavovaním komplexných zmluvných a právnych vzťahov týkajúcich sa štruktúry projektov, vzťahov medzi akcionármi / spoločníkmi, ako aj vo vzťahu k tretím subjektom vrátane štátnych inštitúcií na základe špecifického zadania investorov a vždy v záujme klientov, privátnych investorov.

Our team

Advokáti a advokátski koncipienti pôsobiaci v našej advokátskej kancelárii, majú prax v poskytovaní právneho poradenstva v rozsahu od 2 do 20 rokov a aktívne ho poskytujú klientom najmä v oblasti korporátneho práva, zmluvného práva, M&A, nehnuteľností, GDPR, RPVS, práva duševného vlastníctva, IT práva, ochrany osobných údajov, daňového práva, pracovného práva, súdnych sporov a arbitrážneho konania.

References

1
swipe
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
M&A

SLOVAK GAS HOLDING – EUR 2.6 billion – Sale of 49% ownership interest in SPP to the EPH group.

PPP/Project financing

Club of Banks led by EBRD – EUR 2.5 billion – Financing of historically first PPP Project for the R1 Expressway infrastructure by a club of 13 international banks. PPP Project of the Year 2009.

PPP/Project financing

Slovak Investment Holding – EUR 1.9 billion – Co-financing of the PPP Project for the D4R7 highway infrastructure through the historically first Mezzanine PPP financing in the Slovak Republic through the so-called Juncker Funds. PPP Project of the Year 2016.

Real Estate Projects

Slovak Office of Standards, Metrology and Testing – EUR 166 million – Legal Due Diligence of project for scientific purposes located in Bratislava, including its related real estate and technology.

Real Estate Projects

Czech & Slovak Investment Advisors (Mint) – EUR 100 million – Comprehensive legal advice during the preparation, development, construction and operation of Laugaricio Shopping Mall in Trenčín.

Legal News

Založenie s.r.o. zjednodušeným spôsobom
Spoločná starostlivosť rodičov
Spoločnosti vymazané z obchodného registra
Na správne fungovanie a plné využitie našej webovej stránky by sme radi používali súbory cookies. V prípade, ak s ich použitím súhlasíte, označte prosím svoju voľbu. Ak si ich použitím nebudete súhlasiť, nemusia niektoré základné funkcie našej stránky fungovať správne, alebo nemusia fungovať vôbec.

viac informácií