Podmienky použitia

Obsah a design tejto stránky je chránený autorským právom Blaňár & Partners s.r.o. Stiahnutie alebo vytlačenie akejkoľvek časti tejto stránky pre osobné a nekomerčné použitie je povolené. Akékoľvek iné kopírovanie, sťahovanie, distribúcia alebo úprava akýchkoľvek informácii alebo materiálov na tejto stránke bez prechádzajúceho písomného súhlasu Blaňár & Partners s.r.o. je zakázané.

Použitie akejkoľvek informácie z tejto stránky, vrátane emailových adries tu uvedených, na účely zasielania nevyžiadaných emailov, spamu alebo akejkoľvek reklamy je zakázané.