Disclaimer

Informácie a všetky články uvedené na tejto webstránke slúžia len na všeobecné informačné účely, nie sú vytvorené s úmyslom poskytnúť právne alebo iné profesionálne poradenstvo, a nie je možné sa na ne spoliehať alebo ich považovať za náhradu konkrétneho právneho poradenstva relevantného s ohľadom na konkrétne okolnosti u konkrétneho klienta. Akékoľvek informácie z tejto stránky nevytvárajú žiadny vzťah medzi Blaňár & Partners s.r.o. a treťou osobou.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť akejkoľvek informácie uvedenej na tejto stránke, ako ani za žiadnu škodu ktorá môže vzniknúť v dôsledku spoliehania sa na informácie uvedené na tejto stránke.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah webstránok tretích osôb ktoré sú linkom prepojené s touto stránkou.

Na správne fungovanie a plné využitie našej webovej stránky by sme radi používali súbory cookies. V prípade, ak s ich použitím súhlasíte, označte prosím svoju voľbu. Ak si ich použitím nebudete súhlasiť, nemusia niektoré základné funkcie našej stránky fungovať správne, alebo nemusia fungovať vôbec.

viac informácií