Disclaimer

Informácie a všetky články uvedené na tejto webstránke slúžia len na všeobecné informačné účely, nie sú vytvorené s úmyslom poskytnúť právne alebo iné profesionálne poradenstvo, a nie je možné sa na ne spoliehať alebo ich považovať za náhradu konkrétneho právneho poradenstva relevantného s ohľadom na konkrétne okolnosti u konkrétneho klienta. Akékoľvek informácie z tejto stránky nevytvárajú žiadny vzťah medzi Blaňár & Partners s.r.o. a treťou osobou.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť akejkoľvek informácie uvedenej na tejto stránke, ako ani za žiadnu škodu ktorá môže vzniknúť v dôsledku spoliehania sa na informácie uvedené na tejto stránke.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah webstránok tretích osôb ktoré sú linkom prepojené s touto stránkou.