Korporátne a obchodné právo

Úplná podpora pre váš biznis

Sprevádzame našich klientov cez všetky aspekty korporátneho a obchodného poradenstva vrátane komunikácie s verejnými úradmi a samosprávnymi orgánmi.

Naše poradenstvo zahŕňa prípravu a štrukturovanie reprezentácie na miestnom trhu, založenie spoločnosti, súlad s právnymi predpismi, zabezpečenie licencií a povolení, rokovania o zmluvách, rokovania s úradmi, podporu pre oddelenie ľudských zdrojov, daňové poradenstvo, interné predpisy a smernice, reporting, každodennú prevádzku, konkurzy a reštrukturalizácie, zrušenie či likvidáciu.