Bankovníctvo a projektové financovanie

Skúsenosti z oboch strán

Poskytli sme poradenstvo tak veriteľom ako aj dlžníkom pri všetkých typoch finančných transakcií, od malých a jednoduchých po veľké a komplexné. Členovia nášho tímu taktiež pracovali na bankovom oddelení v londýnskej kancelárii členskej advokátskej kancelárie „Magic Circle“, a spolupracovali s prestížnymi európskymi bankovými inštitúciami.

Rozsiahle skúsenosti s financovaním PPP projektov na Slovensku renomovanými európskymi bankami a finančnými inštitúciami nám zabezpečili hĺbkové porozumenie komplexných transakcií vyžadujúcich štruktúrované financovanie v objemoch niekoľko miliárd EUR.