Energetika a prírodné zdroje

Široké spektrum znalostí

Zastupovali sme klientov vo viacerých najvýznamnejších a najkomplexnejších transakciách na trhu. Máme skúsenosti s poradenstvom v rôznych oblastiach energetiky, vrátane elektriny, tepla a plynu.

Naše znalosti zahŕňajú splynutia a zlúčenia (súkromné aj verejné), cenovú reguláciu, vývoj obchodných podmienok, navrhovanie a implementáciu legislatívnych riešení, projektové financovanie v energetike, obchodné zmluvy, developerské projekty v infraštruktúre, obnoviteľné a alternatívne energetické zdroje (geotermálne, bioplyn), právo životného prostredia, medzinárodnú arbitráž a pod.