Súdne spory a arbitráž

Keď nie je možné vyhnúť sa sporu

Sme presvedčení, že najlepší súdny spor pre klienta je taký, ku ktorému nepríde. Mimosúdne dohody sú často možné iba po dôkladnej analýze prípadu, ktorú štandardne vykonávame.

Naši právnici boli aktívne angažovaní v mnohých domácich aj medzinárodných súdnych a arbitrážnych sporoch, od bežných obchodných sporov na všetkých úrovniach justičného systému v Slovenskej republike, cez komplexné a náročné spory so slovenskými úradmi na Najvyššom súde Slovenskej republiky, až po medzinárodné arbitráže v hodnote stoviek miliónov Eur.