Splynutia a Zlúčenia

Dosiahnite svoje ciele bezpečne

Máme rozsiahle skúsenosti so zastupovaním kupujúcich aj predávajúcich v komplexných korporátnych transakciách v rôznych odvetviach. Objem uzatvorených dealov presahuje 3 miliardy EUR.

Pokrývame všetky typy prevodov majetku, akcií či obchodných podielov, zlúčenia, splynutia, rozdelenia, vystúpenia, spoločné podniky, menšinové spoluvlastníctvo, partnerstvá, strategické spojenectvá, manažérske buy-outy, squeeze-outy či majetkové reštrukturalizácie.