PPP Projekty

Bezkonkurenčné skúsenosti

Poskytli sme poradenstvo zoskupeniu 15 bánk na prvom a zatiaľ najväčšom PPP projekte na Slovensku – rýchlostnej ceste R1 v hodnote 2.5 miliardy EUR. PPP projekt rýchlostnej cesty R1 vyhral cenu Európsky projekt infraštruktúry 2009.

Rovnako sme poskytli poradenstvo infraštruktúrnemu fondu pri spolufinancovaní druhého najväčšieho PPP projektu na Slovensku v histórii – diaľnici a rýchlostnej ceste D4 R7 v hodnote 1.8 miliardy EUR, ktorý bol uzatvorený v júni 2016. PPP projekt diaľnice a rýchlostnej cesty D4 R7 vyhral cenu Európsky projekt infraštruktúry 2016.

Poradenstvom rôznym inštitúciám sme sa podieľali na príprave mnohých ďalších PPP projektov.

Pokrývame celý proces štruktúrovania a prípravy PPP projektu zo strany verejných inštitúcii, proces výberu potenciálnych koncesionárov, právny audit, financovanie, výstavbu, prevádzku a údržbu.